Kho giao diện

[ux_banner bg=”1739″]

[ux_image id=”1738″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/ux_banner]

Giao diện website bán hàng, web doanh nghiệp

[divider align=”center” width=”72px” color=”rgb(46, 156, 243)”]

Hãy lựa chọn mẫu website bán hàng, web doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn,
bắt đầu ngay khi đối thủ của bạn chưa có mặt trên internet

[section bg_color=”rgb(226, 226, 226)”]

[tabgroup style=”pills” nav_style=”normal” nav_size=”large” align=”center”]

[tab title=”Tất cả”]

[row]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[blog_posts style=”default” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”48″ posts=”40″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”100%” image_overlay=”rgba(28, 26, 26, 0.62)” image_hover=”overlay-add” text_color=”dark”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Bán hàng”]

[row]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”55″ posts=”40″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”100%” image_overlay=”rgba(28, 26, 26, 0.62)” image_hover=”overlay-add” text_color=”dark”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Bất động sản”]

[row]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”58″ posts=”40″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”100%” image_overlay=”rgba(28, 26, 26, 0.62)” image_hover=”overlay-add” text_color=”dark”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Giáo dục”]

[row]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”59″ posts=”40″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”100%” image_overlay=”rgba(28, 26, 26, 0.62)” image_hover=”overlay-add” text_color=”dark”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Nội thất”]

[row]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”57″ posts=”40″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”100%” image_overlay=”rgba(28, 26, 26, 0.62)” image_hover=”overlay-add” text_color=”dark”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Giới thiệu công ty”]

[row]

[col span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”56″ posts=”40″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”100%” image_overlay=”rgba(28, 26, 26, 0.62)” image_hover=”overlay-add” text_color=”dark”]

[/col]

[/row]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]

Mẫu website theo ngành hàng

Tìm giao diện mẫu Website đẹp theo ngành hàng

[gap]

[row col_style=”dashed” col_bg=”rgb(238, 231, 231)”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

Bạn vẫn chưa tìm được giao diện website vừa ý

Bạn có thể gợi ý cho chúng tôi về giao diện website mong muốn của bạn,giao diện có thể giúp bạn kinh doanh hiệu quả.

[gap]

    SỞ HỮU NGAY WEBSITE CỦA BẠN
    Hãy cho chúng tôi biết ngân sách của bạn.

    5tr8tr12tr>12tr