facebook 01

Facebook Neighborhoods: mạng xã hội dành cho hàng xóm láng giềng

Facebook đang triển khai kế hoạch thêm một mạng xã hội nhỏ tập trung vào khu vực xung quanh nơi bạn ở, như hàng xóm, khu phố, thông, xóm… có tên là “Facebook Neighborhoods”. Facebook hiện đang được thử nghiệm tính năng mới này tại Calgary, Canada. Facebook ngày càng ra nhiều các tính năng …