danh sach thuong hieu tay chay facebook1

Danh sách những thương hiệu lớn đang tẩy chay quảng cáo Facebook

Rất nhiều thương hiệu lớn đang tẩy chay quảng cáo Facebook vì sự độc quyền trong việc phân phối quảng cáo. Bộ lọc về ngôn ngữ không xử lý triệt để các cụm từ mang tính thù địch, bạo lực và phân biệt chủng tộc khiến Facebook đã nhận lại làn sóng phản đối, ngừng …

tay chay quang cao facebook

Danh sách những thương hiệu lớn đang tẩy chay quảng cáo Facebook

Rất nhiều thương hiệu lớn đang tẩy chay quảng cáo Facebook vì sự độc quyền trong việc phân phối quảng cáo. Bộ lọc về ngôn ngữ không xử lý triệt để các cụm từ mang tính thù địch, bạo lực và phân biệt chủng tộc khiến Facebook đã nhận lại làn sóng phản đối, ngừng …