WP PageNavi – WordPress plugin WordPress.org  1024x473 1 1000x462 1

Hướng dẫn cách phân trang trong WordPress một cách đơn giản nhất

Phân trang trong WordPress là một yếu tố quan trọng của trang web của bạn. Nó giúp người dùng của bạn định vị các trang của bạn một cách dễ dàng. Trang web của bạn không cần phải có tất cả các chi tiết cần thiết trên một trang. Người dùng có thể phải truy cập …