images

Thiết kế logo đẹp, chuyên nghiệp quan trọng với công ty thế nào?

Logo là một phần hình ảnh chính trong bộ nhận diện thương hiệu của một công ty. Logo xuất hiện trên văn phòng phẩm, website, danh thiếp và các mẫu quảng cáo. Vì vậy, thiết kế logo đẹp, chuyên nghiệp có thể góp phần tạo nên thành công cho công ty. Khi nói đến hãng Apple người …