DOCkcAyUEAEBJIF

Tích hợp Facebook Chat cho website không cần dùng plugin

Tích hợp Facebook Chat cho website mà không cần dùng plugin. Việc tích hợp như vậy sẽ làm website bạn đi, không còn lạm dụng vào plugin nữa. Trong bài viết cách đây khá lâu, tôi đã từng hướng dẫn cho các bạn cách tích hợp Facebook Chat (Facebook Messenger) vào blog/ website WordPress bằng cách sử …