web server la gi

Web Server là gì ?

Web Server là hệ thống máy chủ chuyên dùng để lưu trữ dữ liệu và vận hành phần mềm, ứng dụng online. Qua nhiều năm phát triển, công nghệ thông tin đã xuất hiện nhiều phương pháp cũng như công nghệ mới để hỗ trợ lưu trữ. Vậy thì Web Server là gì? Web server có còn …